امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

Cradle Park Banner

خوش آمدید!

این یک سایت اساسی در مورد پارک های زیبا و جذاب استرالیا است.

در این سایت شما می تواندی همه چیز درباره سفر من به پارک های مختلف را بخوانید، عکس ها را ببینید، و لینک وب سایت پارک ها را پیدا کنید.

این سایت نمونه یک مثال از استفاده هسته جوملا! برای ایجاد وب سایت های اساسی است.

مطالعه بیشتر درباره سایت در ماژول درباره پارک ها.