چاپ
زیر مجموعه: نمونه مقاله ها
دسته: سایت فروشگاه میوه
بازدید: 821

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در اینجا چگونه فروشگاه ما میتوانید پیدا کنید
با ماشین
میتوانید در امتداد خیابان اصلی، اولین تقاطع تابلو فروشگاه ما را ببینید
پای پیاده
از مرکز شهر، به سمت شمال در خیابان اصلی حرکت کنید تا زمانی تابلو فروشگاه ما را ببینید
با اتوبوس
سوار اتوبوس بشید، آخرین ایستگاه اتوبوس خط شماره ۷۳، فروشگاه ما را در گوشه شمال شرق خواهید دید.