امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

کامپوننت مدیریت محتوا (com_content) برای ایجاد و نوشتن مقالات می باشد. این کامپوننت بسیار انعطاف پذیر است و دارای بیشترین تعداد بازدید در بین کامپوننت های ساخته شده است. با استفاده از این کامپوننت مقالات را می توان به ساده ترین روش از بخش کاربری سایت ایجاد و ویرایش کرد و به راحتی به آنها دسترسی داشت. راهنما