ماژول های ناوبری

ماژول های کنترل و ناوبری به بازدید کنندگان کمک میکند که به سایت شما منتقل شوند و آنچه آنها نیاز دارند به راحتی پیدا کنند.

منوهای سایت با ارایه ساختار سایت به بازدید کنندگان کمک میکند تا راحت تر به تمامی منابع سایت شما دسترسی داشته باشند.
اگر چه همه آنها در ماژول منو قرار دارند، اما برای نشان دادن انعطاف پذیری این ماژول با استفاده از مطالب نمونه، انواع منوها و طرز استفاده را نشان می دهد.
یک منو می تواند بسیار ساده باشد (به عنوان مثال منوی بالا یا منو نمونه سایت پارک استرالیا) یا بسیار پیچیده باشد (به عنوان مثال درباره جوملا با بسیاری از سطوح زیر منو ها). همچنین می تواند انواع دیگری داشته باشد به طور مثال نقشه سایت را به وسیله منو ساخته می شود.
ماژول نمایش مسیر سایت به کاربران درباره صفحه ای که در آن هستند اطلاعات را میدهد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ماژول مکان نما، جایی که کاربران در آن هستند را به نمایش می گذارد تا بتوانند در آن حرکت کنند. راهنما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این ماژول یک منو در سایت (frontend) نمایش می دهد. منو ها می توانند در به صورت های متنوعی با استفاده از گزینه های منو و سبک های css نمایش داده شوند. راهنما